Thông báo về việc nghỉ Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2016

17-08-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch, tết Âm lịch Bính Thân và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2016

17-08-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

Nghỉ Tết dương lịch năm 2016: Công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức sẽ nghỉ Tết Dương lịch vào ngày mùng 01 tháng 01 năm 2016 (Thứ Sáu). Nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016: Dịp nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016, công chức, viên chức và […]

Kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang Để phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2015-2016

17-08-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

TỔNG CÔNG TY  ĐIỆN LỰC MIỂN BẮC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC Số:  36 /PCVP-KD “V/v kế hoạch xả nước từ hồ thủy điện để phục vụ bơm nước sản xuất nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Vĩnh Phúc, ngày  07  tháng  01  […]

(Công văn đến) Thông báo tình hình thời tiết ngày 23/7/2015

17-08-2015
Bởi: admin Có: Bình luận