CÁC XN THUỶ LỢI

30-08-2018
Bởi: admin Có: bình luận

CÁC XÍ NGHIỆP THỦY LỢI TRỰC THUỘC

1. Chức năng

          Xí nghiệp thuỷ lợi là đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty, chịu sự chỉ đạo và điều hành của Chủ tịch, Giám đốc Công ty, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong địa bàn quản lý.

2. Nhiệm vụ:

         – Quản lý vận hành công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trong phạm vi xí nghiệp của mình quản lý.

        – Lập kế hoạch dùng nước thuộc phạm vi xí nghiệp quản lý, được Chủ tịch và  Giám đốc Công ty giao đi ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị dùng nước;

       – Chỉ đạo các trạm thuỷ lợi cơ sở vận hành công trình tưới tiêu  theo kế hoạch và định mức của Công ty đã ban hành

       – Bảo dưỡng công trình máy móc thiết bị hàng ngày và định kỳ, thi công và sửa chữa công trình, máy móc thiết bị;

       – Hướng dẫn các hộ dùng nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu khoa học và vận hành điều hoà phân phối nước hợp lý, tiết kiệm;

       – Trong thời gian tưới nếu có thay đổi về vị trí đặt bơm dã chiến, loại máy bơm, thời gian bơm tưới, thay đổi tuyến tưới, tháo dỡ, lắp đặt cống tưới để phục vụ tưới phải xin ý kiến của lãnh đạo công ty và các phòng ban.

       – Điều hành các trạm thủy lợi cơ sở dẫn nước từ đầu mối về đến bờ ruộng, phân phối nước hợp lý, đảm bảo lấy nước đúng khung lịch gieo trồng.

       – Nghiệm thu tưới tiêu, thanh lý hợp đồng dùng nước, tổng hợp kết quả tưới tiêu và gửi về công ty tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí;

       – Đảm nhiệm công tác phòng chống lụt bão, chống thiên tai thuộc địa bàn  quản lý của xí nghiệp.

       – Bảo vệ công trình quan hệ chặt chẽ với các tổ chức an ninh, chính quyền địa phương, tổ chức vận động nhân dân chấp hành Pháp lệnh Khai thách và bảo vệ công trình.

      – Kiểm tra công trình hàng ngày và định kỳ trước, trong và sau lũ.

      – Nạo vét, hót bùn, đất xô, vệ sinh cỏ rác lòng, cửa khẩu, điều tiết và các cống lấy nước. Xử lý rò rỉ, thẩm lậu bờ kênh mái kênh. Phát cây trên mặt bờ kênh, giải tỏa vi phạm hành lang, bảo vệ công trình

     – Đôn đốc các Trạm thủy lợi cơ sở vệ sinh, nạo vét kênh mương nội đồng.

 

 

Danh sách đơn vị:

1. Xí nghiệp thuỷ lợi Vân Trục

– Giám Đốc: Nguyễn Văn Trung

– Phó giám đốc: Phạm Thị Hồng Vân

 Trụ sở chính:  Xã Vân Trục – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc;        

Điện thoại: (0211) 3 830 284

2. Xí nghiệp thuỷ lợi Quang Sơn

– Giám Đốc: Dương Đức Vinh

– Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Hải

 Trụ sở chính: Xã Quang Sơn – huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Trạm Sửa chữa cơ điện

Trụ sở chính: xã Xuân Hòa – huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Xí nghiệp thuỷ lợi Then

– Giám Đốc: Hà Khánh Hồng

Trụ sở chính: xã Tân Lập  – Huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Xí nghiệp thuỷ lợi Bò Lạc

– Giám Đốc: Nguyễn Trường Hùng
– Phó giám đốc: Đỗ Tiến Công
 Trụ sở chính: Xã Đồng Quế – Huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc;
Điện thoại: 02113 830 761

6. Xí nghiệp thuỷ lợi Suối Sải

Giám Đốc: Dương Minh Hậu
– Phó giám đốc: Lê Thị Thắng
Trụ sở chính: Xã Lãng Công – Huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc;
Điện thoại: 02113 892 271

7. Xí nghiệp thuỷ lợi Cao Phong

– Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Bộ

Trụ sở chính: Xã Cao Phong – Huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc.